Když matka příroda šetřila

Plošiny jsou zařízení, která umožňují člověku práci ve výškách. Lze z nich vykonávat práci v prostorách, kam se jedinec jen velmi obtížně dostane. Může pracovat u korun stromů nebo na vysokých střechách a komínech. Bude pracovat rozhodně bezpečněji, než kdyby stál na žebříku. Je to výdobytek moderní techniky, který dává člověku schopnosti, na nichž matka příroda u druhu Homo sapiens šetřila.

Oprava plechové střechy

Stoupali pomalu vzhůru. Elektromotor tiše vrčel a oni se svému cíli blížili víc a víc. Nechávali pod sebou patro za patrem. Museli opravit plechovou střechu. Napadalo hodně sněhu a ona se promáčkla. Naštěstí se nepropadla. Budou ji muset odstranit a nahradit klínovou. Získají tak něco jako půdní prostory. Materiál i lidi dostanou nahoru plošinami. Ještě, že si je mohli pronajmout. Získali dvě. Každá může pracovat z jedné strany, což uspíší dokončení opravy. Alespoň budou moci objekt, který museli z bezpečnostních důvodů uzavřít, otevřít co nejdříve.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup